Kiállítás ■ Konferencia ■ Aukció
2019. november 18–24.

Egy hét a hazai vadászfegyver-kultúra népszerűsítése és hagyományainak felelevenítése jegyében a kápolnásnyéki Halász-kastélyban

Vadászfegyverek-Fegyvervadászok

Vadászfegyverek – Fegyvervadászok. Keresve sem találhattunk volna jobb, kifejezőbb címet programunknak, amely nem kisebb feladatot tűzött ki maga elé, minthogy bemutassa a magyar tűzfegyvertörténet évszázadait. Egy hetes eseményünk minden vadász, lövész, gyűjtő, fegyverek iránt érdeklődő számára izgalmas tartalmat nyújt. A program egyik legfontosabb eleme lőfegyver és vadászattörténeti kiállításunk, amely magángyűjtők, a HM Hadtörténeti Múzeum valamint a Mezőgazdasági Múzeum fegyverraktárainak legizgalmasabb, legértékesebb darabjaira épül. A kiállítás öt teremben mutatja be a magyar vadászpuskatörténet legfontosabb állomásait, koncentrálva a hazai fegyverkészítés bemutatására, valamint a magyar vadászterületek híres vagy akár hírhedt Nimródjainak fegyvereire. A gazdag kiállítás értékét növeli fegyvertörténeti konferenciánk, amelyen a hazai fegyvergyártás történetének szemelvényeit ismerheti meg a hallgató. Előadóink legfrissebb kutatásaikat mutatják be, amelyek sok évtizedes adósságot pótolnak. Végül, de semmiképpen sem utolsó sorban, meghívunk minden kedves érdeklődőt hazánk rendszerváltás utáni első lőfegyveraukciójára, amelyen nem csak történelmi, de akár modern vadász és hadi fegyverek megvásárlása is lehetséges az arra engedéllyel rendelkező közönség számára.

Programok

2019. november 17. 17:00 Ünnepélyes megnyitó
2019. november 18-22. 10-18:00 Vadászfegyverek – Fegyvervadászok lőfegyver és vadászati eszköz kiállítás
2019. november 22. 10-18:00 Az aukciós tételek megtekintése
2019. november 23. 10-12:00 Fegyvertörténeti konferencia
2019. november 23. 14-18:00 Vadászfegyveraukció
2019. november 24. 10-18:00 Vadászfegyverek – Fegyvervadászok lőfegyver és vadászati eszköz kiállítás

Kiállítás

A magyar kisipari fegyverkészítés fénykora – a Kirner család története

Hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy egy ferlach-i, liege-i, suhli vagy angol fegyver mindig szebb, jobb, pontosabb eszköz volt, mint a hazai gyártású termékek. És valóban, az elmúlt évszázad második felében ritkán rendelkeztünk olyan termékkel, amely megállta volna a helyét minőségben a világ vadászfegyver piacain. Nem volt ez mindig így. A 19. század második fele ékes bizonyítéka ennek. A hazai fegyverkészítők ekkoriban még a minőséget minden tekintetben a mennyiség fölé helyezték, és a hazai fegyvergyártás nemzetközi szinten is megbecsült alakjainak neve ma is biztosíték az antik minőségi luxusfegyverek piacán.

A Kirner család 19. századi történetének legfontosabb fejezete az 1848-49. évi harcok végeztével kezdődött el. A honvédség számára termelő fegyvergyár szinte teljesen megsemmisült, készleteikre pedig az osztrák hadsereg tette rá a kezét. Az önkényuralmi rendszer minden eszközt felhasznált arra, hogy ellehetetlenítse a hazai fegyverkészítőket, ezért másfél évre, 1850-ig bevonta minden fegyverkészítő működési engedélyét. Ez nem csak a gazdasági kiesés miatt volt hatalmas érvágás, hanem a szakképzett munkaerő szétszéledése miatt is a hazai fegyveripar teljes megszűnésével fenyegetett. A hazai mesterek közül egyedülikén id. Kirner József volt olyan szemfüles, hogy gyorsan tudott reagálni az 1850. évi enyhülésre, és így fegyvereit be tudta mutatni az 1851-es londoni világkiállításon. (Ezen a kiállításon mutatkoztak be Samuel Colt fegyverei is Európában). Kirner személyesen kísérte el fegyvereit, és életben tartotta a hazai fegyveripar megbecsülését. A hazai gyártók nagy sérelme volt, hogy nem önálló nemzetként, hanem az osztrák gyártók között mutathatták csak be termékeiket.

A kétéves kényszer leállás egyre erősödő hullámként söpört végig a fegyveriparon, és tovább nehezítette az újrakezdés lehetőségét olyan társszakmák elsorvadása is, mint az elefántcsont faragás, vagy a reszelő készítés. E helyzetben kezdte meg a termelés 10 emberrel Kirner József 1852-ben. Műhelye olyan szakembereket termelt ki, akik a későbbiekben az újrainduló fegyvergyártás letéteményesei lettek. Fiát, ifj. Kirner Józsefet 1856-ban szabadította fel. Ő lett az a személy, aki a család munkájának elismeréseként megkapta a császári és király udvari puskaműves kinevezést.

Id. Kirner József egy személyben volt hazánk legismertebb fegyverkészítő mestere, valamint a fegyveriparos céh egyik vezető alakja. A céh tagjai olyan neves mestere voltak rajta kívül, mint Zoller Mátyás, vagy Ludvig József. Idősebb és ifjabb Kirner József igyekezett a hazai fegyveripart személyes tapasztalatok gyűjtésével is fellendíteni. Szinte minden világkiállításon részt vettek, s a teljes hazai szakmát képviselve osztották meg az itthon maradottakkal tapasztalataikat egy-egy körutazás után. Filozófiájuk központi értéke a minőség lett, nem a mennyiség, s a kiállításokon is gazdagon díszített, egyedi fegyvereket mutattak be szívesen.1864-ben mesterré lett a legifjabb Kirner József is, így a család már három nemzedéknyi önállóan működő fegyvermesterrel büszkélkedhetett. A fellendülő fegyveripart még a fegyverjog szigorítása sem vetette vissza. 1864-től engedélykötelessé tették a puskapor és lőfegyverek birtoklását, majd 1868-ban tovább szigorítottak a szabályozásokon. Az első szigorítás még nem veszélyeztette az ipart, mivel a Pest városi polgároknak könnyű volt megszerezni az engedélyt, a második – Wenkheim Béla belügyminiszter nevéhez köthető - szigorítás azonban már jelentősen visszavetette az eladásokat.

A hatvanas évek végére a Kirner család jelentős pozíciót vívott ki a luxusfegyver gyártás piacán. Szervita téri üzletükben kiállítás-szerűen mutatták be a legjobban sikerült darabokat. A sokak számára gazdasági fellendülést jelentő kiegyezés azonban a fegyveriparnak nem kedvezett. A közepes minőséget produkáló ferlachi műhelyek olcsóbb termékei ellepték a hazai piacot, a bécsi politika érdekei pedig egyértelműen azt diktálták, hogy a fegyverek terén Magyarország csak felvevőpiac legyen, termelő ne.

A céhrendszer bomlása is megindul a hatvanas években. Bár a szabad iparvállalás már 1860-től lehetséges volt, a céhek keretrendszere megmarad. 1869-ben azonban az új ipartörvény egy csapásra írta felül a régi rendszert: minden 24. életévét betöltött személynek lehetővé tette az iparvállalást nemre való tekintet nélkül, amennyiben az illető sikeres vizsgát tett. Ehhez nem volt már szükséges, hogy inasként tanulja a szakmát. Kirner, aki a hazai fegyvermester szakma elismertetéséért oly sokat tett, éppen attól félt legjobban, hogy a kontárok ártanak a hazai cégek nemzetközi megítélésének. Az 1870-es évek elejére a család már elsősorban hátultöltő fegyvereket készített. Az 1873. évi bécsi világkiállítás bizonyította a hazai szakma értékét: a magyar fegyvergyártók – Kirner család, Unschuld Ede, Kiszela Károly – mind minőségben, mind termelékenységben sikerrel vették fel a versenyt a monarchia más nemzeteinek luxusfegyvereket gyártó mestereivel. A Kirner család műhelye 25-30 szakemberrel évente 150-200 fegyvert készített. Magyar viszonylatban ez soknak számított, de fel sem vehette a versenyt az osztrák gyárakkal, melyek többezres mennyiségekre is képesek voltak. A lassú hanyatlást tovább erősítette a külföldi fegyverdömping. A magyar készítők nem tudtak versenyezni a túltermeléséi válság miatt nyomott árú angol, belga, osztrák fegyverekkel, pedig a mesterek gyorsan alkalmazkodtak a legújabb trendekhez, például az acél fegyvercsövek használatához a damaszt helyett. Kirner damasztcsöveit Belgiumból és Franciaországból hozatta, míg acélcsöveit Németországból. Hazai csőgyártás ekkor nem létezett, a megvásárolt csöveket itthon „csak” huzagolták.

Az 1880-as években tovább mélyült a probléma, melyet a képzett szakemberek és modern gépek hiánya okozott. Kirner filozófiája nagyszerűen megfelelt a kisipari fegyvergyártás követelményeinek, de a nagy mennyiségek gyártására képes fegyveripar megteremtése még váratott magára. Termelése 1885-re elérte az évi 250 darabot, de ez a mennyiség is csak egyedi megrendelések kielégítésére volt alkalmas. Ez jelentette kapacitásának csúcsát, de lépést tartani a ferlachi és liege-i mesterek minőségben alacsonyabb szintet képviselő, de árban jelentősen kedvezőbb termékeivel már nem tudott. A kis hazai mesterek nem tudtak közösen fellépve érdekeiket képviselni, és nem működtek együtt, hogy közösen vásároljanak termelésre alkalmas modern gépeket. A nagyszerű szakértelem már nem tudta menteni az iparágat. A folyamatos tőkehiány miatt a gyártás modernizálása már nem történt meg.

A kis cégek növekedését gátolta az is, hogy az állam a Honvédség felfegyverzésére az osztrák Waffenfabrik-Gesellschafttal kötött kizárólagos szerződést. A vállalat ugyan Magyarországon gyártott 950 munkást alkalmazva, de az ebből származó nyereség kiáramlott az országból. Önálló magyar fegyvergyár alakítása csak az 1886-os év után került ismét napirendre, mikor a kormány elhatározta, hogy a hadsereget Mannlicher ismétlőpuskákkal kell felfegyverezni. Hosszas tárgyalások után a gyár építését 1888-ban kezdték meg Budapesten a Soroksári út mellett, de ez már egy másik történet.

dr. Németh Balázs
NKE HHK Hadtörténelem, filozófia és kultúrtörténeti tanszék


www.kapszli.hu

A kiállítás kurátorai:
dr. Németh Balázs (NKE HHK hadtörténelem tanszék)
Soós Péter (HM Hadtörténeti Múzeum)
Sánta Ákos (Mezőgazdasági Múzeum)
A kiállítás főszervezője: Rodics Eszter (Halász-kastély)


Konferencia

10.00 - L. Simon László: Köszöntő

10.05 - Kovács S. Tibor: Vadászat a régi Magyarországon

10.20 - dr. Németh Balázs: A magyar kisipari fegyvergyártás aranykora – a Kirner család

10.35 - Sánta Ákos: Főúri halali

10.50 - Soós Péter: A tervasztaltól a harcmezőig - fejezetek a magyar katonai kézifegyverek történetéből

11.05 - Bányai Balázs: Gróf Nádasdy Ferenc (1842-1907) vadászatai a Velencei-tó környékén

Kávészünet

11.30 - Kerekasztalbeszélgetés
Vadászati kultúra Magyarországon

A beszélgetés résztvevői: Bajdik Péter az Országos Magyar Vadászkamara főtitkára, Bors Richárd az Egy a természettel Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás igazgatója, L. Simon László országgyűlési képviselő és kultúrpolitikus, valamint Fejes László az Országos Jótékonysági Vadászat Nonprofit Kft. ügyvezetője. A kerekasztal moderátora Makranczi Zsolt, az Örökség Kultúrpolitikai Intézet igazgatója.


Aukció


Az aukcióval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

 1. Regisztráció eladóként, vevőként

  Az aukciós termékek megjelenítése 2019. október 22-étől kezdődik. Az aukciós tárgyakra ajánlatot tenni előzetesen írásos formában lehetséges a szükséges formanyomtatvány kitöltése és elküldése útján, valamint az aukción történő személyes részvétel útján. Ebben az esetben előzetes regisztráció szükséges, mely az online regisztrációs formanyomtatvány kitöltése útján lehetséges. felhívjuk szíves figyelmét, hogy engedélyköteles lőfegyverekre történő licitálás esetében akkor is fennáll a szerződéses fizetési kötelezettség, amennyiben a vásárló az adott tárgyra engedéllyel nem rendelkezik. Ez esetben a lőfegyver legális átvételi lehetőségéig a hatósági fegyvertárolási díjnak megfelelő napidíjat számolunk fel az átvétel napjáig.

 2. Tárgyfelvétel

  Az értékesíteni kívánt műtárgy leírását, az ön által ismert adatokkal és fényképekkel együtt küldje el részünkre emailben (info@kapszli.hu). A tárgyak átvétele a Kapszli Pont fegyverszaküzletben lehetséges előzetes időpont egyeztetés után:

  Kapszli Pont Fegyverszaküzlet

  1036 Budapest, Bokor u. 17-21. belső udvar, passage (Café Teide mellett)
  Nyitvatratás: Hétfő: 13-17:00, Kedd: 9-13:00, Szerda: 13-17:00, Csütörtök 9-13:00, Péntek 13-17:00.
  Email: info@kapszli.hu
  Telefon: 06-1-242-34-88

  Szóbeli ingyenes értékbecslést vállalunk a helyszínen!

 3. A tárgy személyes megtekintése

  A beküldött információk alapján kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot további egyeztetés céljából. Felhívjuk kedves Ügyfeleink figyelmét, hogy kollégáinknak fotók alapján nem áll módjában árakat meghatározni, mivel azt csak személyes vizsgálat után tehetik meg.

 4. A kikiáltási ár

  A tárgy aukcióra bocsátása a tulajdonos és kollégáink által közösen megállapított kikiáltási áron történik. A kikiáltási árat tehát úgy érdemes meghatározni, hogy a tárgy ezen az áron kívánatos legyen és elinduljon a licit verseny érte. E mellett tájékoztatjuk Önt az aukció menetéről és szerződéses feltételeiről is.

 5. A szerződés megkötése

  A megegyezést követően a Megbízó és Megbízott szerződést köt, mely rögzíti az összes szükséges feltételt. A szerződés formanyomtatványa elérhet a következő linken. A szerződés aláírását követően Ön a műtárgyat az megbízott rendelkezésére bocsájtja, hogy elkészíthessük a tárgyleírást, fotózást és az bekerüljön az aukciós kiállításra, valamint feltöltsük képeit honlapunkra.

 6. A műtárgy értékesítése

  A Megbízott az átadott tárgyakat árverésre bocsátja és a legmagasabb ajánlatot tevő vevőnek adja el. A tárgyak értékesítése esetén a megbízott közvetítői díjat számít fel, amely 20%, mely összeg az ÁFA-t tartalmazza.

 7. A kifizetés

  Az aukciós ház az elkelt műtárgy kifizetését beadó felé a vásárló teljesítését követően kifizeti, amely átlagosan 30 napot vesz igénybe az árverést követően. Az esetek egy részében a vásárlói teljesítés az árverés napján megtörténik, de vannak olyan megbízások, vásárlások, amikor a kifizetés csak napokkal, vagy hetekkel később esedékes.
Amennyiben meg nem válaszolt kérdése merült fel, kérem, keressen bennünket bizalommal!

Dokumentumok:

Aukciós szerződés
GDPR szabályzat

Regisztráció


A rendezvény melyik részén kíván részt venni?
Lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezik?